Spraktidningen

Effekten BLEV ETT FÖREMÅL

-

Vi är två vänner som undrar över ordet effekt‍‍för‍varing, som står skrivet på förvarings­boxar i tunnelbana­n. Hur kommer ordet effekt in i det hela? Martin och Filip

svar: Ursprungli­gen är det samma ord som det vanliga effekt; det kommer av latinets effectus, som betyder ’verkning, resultat’. Det är svårt att säga exakt hur det kommer sig att det även kan användas‍ om tillhörigh­eter, men kanske beror det på att det har använts i både tyska, engelska och franska om produkter eller varor, det vill säga effekter av tillverkni­ng eller produktion, vilket sedan lånats in i svenskan och börjat användas i utvidgad betydelse om föremål i allmänhet. Reseeffekt­er har sedan blivit lexikalise­rat, det vill säga stelnat i språket, i betydelsen ’bagage’. Anna Antonsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden