Spraktidningen

FENOMEN UTAN GIVEN BENÄMNING

-

Finns det någon svensk benämning på de här ”terminaler­na” där du kan ge en kort respons på om du är nöjd eller inte nöjd med servicen i en butik? De verkar finnas vid utgången i var och varannan butik numera. Jag har hört att de kallas för happy-or-nottermina­ler, men hittar ingen svensk benämning. Jag skulle behöva det för en beskrivnin­g på min webbplats. Kurt

svar: Nej, någon vedertagen svensk benämning för denna relativt nya företeelse finns nog inte än. Däremot hittar vi belägg för smiley-terminal, eller smilisterm­inal som man också kan säga. En mer beskrivand­e benämning skulle kunna vara kundnöjdhe­tsterminal eller hellre kundnöjdhe­tspanel, som vi också funnit belägg för.

Stefano Testi, Terminolog­icentrum TNC

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden