Spraktidningen

TÅRTA PÅ TÅRTA OM KVINNOHATA­RE

-

Som jag förstår ordet misogyn betyder det ’kvinnofien­tlig, kvinnohata­re’, alltså en som hyser hat eller förakt mot kvinnor. Varför skriver man då till exempel misogyn kvinnohata­re, det borde ju betyda ’kvinnohata­nde kvinnohata­re’? Hur ska ordet användas? Anna

svar: Det stämmer att adjektivet misogyn betyder ’kvinnofien­tlig’. I Nationalen­cyklopedin definieras ordet misogyni som ”hatisk attityd mot kvinnor”.

Så visst är frasen misogyn kvinnohata­re tautologis­k, ”tårta på tårta”. Det hade kunnat räcka att skriva antingen att personen är misogyn eller kvinnohata­re. Men författare­n kanske vill poängtera företeelse­n extra mycket eller så misstänker hen att alla inte förstår ordet misogyn. Då kan man välja att använda en tautologi för att förstärka eller förtydliga.

Ingrid Olsson, Språkrådet

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden