Spraktidningen

DET ONASIGA ÄR RIKTIGT SMUTSIGT

-

Är onasig ett dialektord? Var förekommer det i så fall, och vad betyder det? Janne

svar: Ja, adjektivet onasig finns belagt i våra dialektord‍ samlingar från Hälsinglan­d, Gästriklan­d och Dalabergs‍ lagen, vanligen i formen onasu eller onaset med betydelsen ’osnygg, smutsig, orenlig’ och liknande. Från Dalabergsl­agen finns också belägg på nasu och naset med samma betydelse. I en anteckning från Valbo i Gästriklan­d sägs att onaset betyder ’mycket naset’, det vill säga ’mycket osnyggt, mycket orent’. Här har o- alltså snarast en negativt förstärkan­de funk‍ tion, något som gör det dåliga ännu sämre. I samtliga fall är det substantiv­et nas, ’oren‍ lighet, smuts’, som ligger till grund för ordbildnin­gen. Anna Westerberg, Dialekt- och

folkminnes­arkivet i Uppsala Språktidni­ngen samarbetar i Frågor & Svar med språkvårda­re, forskare och terminolog­er vid Terminolog­icentrum TNC, Malmö högskola, Linnéunive­rsitetet samt Institutet för språk och folkminnen och dess avdelninga­r Dialekt-, ortnamns- och folkminnes­arkivet i Göteborg, Dialekt- och folkminnes­arkivet i Uppsala, Namnarkive­t i Uppsala och Språkrådet i Stockholm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden