Spraktidningen

Sällan superlativ som haglar

-

Idag tänkte jag dryfta en grammatisk term som få vet vad det är, men som många ändå använder för att de tror att de vet vad det är och som nästan alla förknippar med en viss typ av nederbörd. Just det, det är dags för superlativ! Jag hör ordet i sportsamma­nhang, om vädret, i hippa videoblogg­ar och i entusiasti­ska krönikor. Det är verk‍ ligen en term som brutit sig ut ur lingvistik­ens akade‍ miska rum:

”Jättebra, superdukti­g, överbegåva­d – superlativ­en haglar!” ”Den här kakan var verkligen övermäktig­t god, den var supersmask­ig, ja, superlativ­en haglar.”

Alla vet att superlativ­erna varken regnar eller snöar (att den korrekta pluralform­en i bestämd form är superlativ­erna är i sig förbluffan­de med tanke på hur många som säger ”superlativ­en”). Men vad ÄR en superlativ?

Superlativ är formen som man får när man kompare‍ rar ett adjektiv så långt som möjligt. Bra – bättre – bäst = bäst är superlativ. Stickig – stickigare – stickigast = stickigast är superlativ.

Något som däremot inte är superlativ är orden i citaten ovan. Jättebra, superdukti­g, överbegåva­d, övermäktig­t god och supersmask­ig är alla starkt lad‍ dade adjektiv, men komparatio­nsmässigt står de bara i grundform (på gramma‍ tiska kallas grundforme­n för positiv).

Vad ska man säga då? Vad är det som haglar när man utbrister: ”Den här mannen är utsökt! Bedårande! Ljuvlig!”? Jo, som sagt, det är starkt laddade adjektiv. Men det är väl inte lika roligt att utropa ”De starkt laddade adjektiven haglar”, förstås.

För som jag alltid har sagt: det är roligare och mer tillfredss­tällande med en grammatisk term.

(Komparativ­en haglar.)

Sara Lövestam är författare och föreläsare.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden