Spraktidningen

DU, DU KAN FORTSÄTTA DUA!

-

Du- reformen är en av de största förändring­arna i modern svenska. Det skriver Patrik Hadenius i Språktidni­ngen 4/17. Och det är få som vill ha tillbaka tiden före du- reformen. Hela 82 procent av de läsare som röstat på språktidni­ngen.se vill fortsätta dua. 10 procent vill nia oftare, medan bara 8 procent tycker att det är bättre att tilltala personer med titlar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden