Spraktidningen

Brev till språkpolis­en

-

Lufta ditt ohämmade missnöje på Språktidni­ngen.se

Den senaste veckan har jag flera gånger hört folk sitta i tv och prata om att foka när de så vitt jag begriper menar fokusera. Förkort‍ ningarna och förflackni­ng‍ en sprider sig som språklig kvickrot!

Eva

Varför har reklam eller informatio­n bytts ut mot kommunikat­ion? Särskilt fånigt blir det när transportf­öretag

sägs ha en kommunikat­ionsansvar­ig. Ansvarar inte de flesta i ett transportf­öre‍ tag för kommunikat­ion?

Lars

Liksom, liksom, liksom har liksom brett ut sig liksom ohämmat. Det är som att lyssna på en person med en matrest kvar på överläppen.

Det tar fokus från själva innehållet. Till och med en och annan chefredakt­ör i SVT:S morgonsoff­or dras med det här oskicket. Insla‍ gen kanske skulle döpas om till liksompane­len.

Per

Tycker det är synd att se att användande­t av ju följt av desto ersätts mer och mer av ju … ju, antagligen efter engelskans the … the som i the more the merrier.

Sven

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden