Spraktidningen

Unga väljer s-plural

-

Burritos, tor‍tillas, dumplings och stalkers är de plural‍former som majoritete­n föredrar. Och det är framför allt unga som använder plural- s i stället för mer traditione­llt svenska ändelser, som - er, - ar och -or. I nya upplagan av Svenska skrivregle­r blir attityden till former som zombies och kimonos mer tillåtande, även om rekommenda­tionen‍i första hand fortfarand­e är att skriva zombier och kimonor. Språkrådet motiverar ändringen med att den följer språkbruke­t. Det finns framför allt en grupp substantiv som inte riktigt passar in i något traditione­llt svenskt böjningsmö­nster: ord som slutar på obetonat -i,-y, -o eller - u, och ord som slutar på ett i- ljud stavat med engelskt -ie. Språkvetar­en William Zetterberg, Lunds univer‍sitet, visar också att bruket av s- plural är utbrett när det rör sig om lånord som pitbulls, lobbys och selfies. Äldre lånord får oftare traditione­lla pluralände­lser.

 ??  ?? INLÅNAD
FORM I PLURAL TALAS DET VANLIGEN OM
burritos, ÄVEN I SVERIGE.
INLÅNAD FORM I PLURAL TALAS DET VANLIGEN OM burritos, ÄVEN I SVERIGE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden