Spraktidningen

Mammas röst är bra för hälsan

-

Mammor bör tala mycket med sina för tidigt födda barn. Det kan göra att barnens hälsa stabiliser­as snabbare.

Drygt 500 för tidigt födda barn ingick i en undersökni­ng mellan åren 2000 och 2015. Mammans röst visade sig ha positiv effekt på stabiliser­ingen av barnens autonoma nervsystem – den del av nervsystem­et som reglerar de livsproces­ser som inte är direkt viljestyrd­a, som blodcirkul­ation, andning, ämnesomsät­tning och matsmältni­ng.

Bakom studien står italienska forskare i utveckling­spsykologi. Vilken effekt som pappans röst hade på barnen framgår inte av undersökni­ngen.

 ??  ?? LYSSNAR OCH LÄKER FÖR TIDIGT FÖDDA BARN HÖR SIN MAMMA, OCH DE TYCKS PÅ‍ VERKAS FYSISKT AV
HENNES RÖST.
LYSSNAR OCH LÄKER FÖR TIDIGT FÖDDA BARN HÖR SIN MAMMA, OCH DE TYCKS PÅ‍ VERKAS FYSISKT AV HENNES RÖST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden