Spraktidningen

Dags att baka om global grammatik

-

Satsflätor finns det en språkforsk­are som har tittat närmare på. Och svenskan, danskan och norskan visar sig ha ett unikt sätt att baka dem: med relativsat­s.

En satsfläta med relativsat­s är en mening där ett led som står utanför relativsat­sen ändå får sin grammatisk­a funktion bestämd innanför den. Knepigt?

Ett exempel:

Det bakverket känner jag många som tycker om.

I den meningen får ledet

det bakverket den grammatisk­a funktionen objekt till frasen tycker om. Om meningen‍skulle skrivas utan satsfläta skulle den bli:

Jag känner många som tycker om det bakverket.

Satsflätor är generellt ovanliga i världens språk, och de med relativsat­s har alltså bara observerat­s i tre nordiska språk. Språkforsk­aren Filippa

Lindahl, Göteborgs universite­t, har lyckats fånga dessa rariteter i sin ”naturliga miljö” – i spontant tal på svenska.

”Tidigare forskning har ofta utgått från att satsfläta med relativsat­s inte bara är ovanligt utan omöjligt att bilda i mänskligt språk”, säger hon. ”Många språkteori­er antar att det beror på begränsnin­gar i den universell­a grammatike­n.” Men Filippa Lindahl har alltså visat att den universell­a grammatikd­egen är mer tänjbar än man tidigare trott.

 ??  ?? SÄLLSYNT SATSFLÄTOR ÄR OVANLIGA – OCH SÅDANA MED RELATIV‍ SATS HAR ÄNNU BARA HITTATS INBAKADE
I TRE SPRÅK.
SÄLLSYNT SATSFLÄTOR ÄR OVANLIGA – OCH SÅDANA MED RELATIV‍ SATS HAR ÄNNU BARA HITTATS INBAKADE I TRE SPRÅK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden