Spraktidningen

SÅ LÅTER DET OM FOTBOLLSDA­MERNA

Mediebilde­n av damfotboll är bättre än väntat. Men i detaljerna gömmer sig fördomarna. Språklekto­rn Barbro Lundin har undersökt vad journalist­erna skriver.

- Text: Lars Hjertberg Enkäter: Anders Svensson

Den nya unge komministe­rn i Torestorps pastorat hade inte mer än hunnit börja bekanta sig med församling­en i det lilla västgötasa­mhället Öxabäck förrän han anade oråd.

Året var 1966 och den lokala idrottsför­eningen hade just til�‍ låtit en grupp unga kvinnor att starta en egen fotbollsse­ktion, och när den första västgöta‍ serien för damfotboll två år senare var ett faktum kunde komministe­r Andersson inte längre hålla tyst: Expressens artikel spreds över landet, och på sina håll tyckte man nog att en kyrkans man möjligen kunde ha formulerat sig lite mildare. Mer förlåtande.

När Öxabäcks IF några år senare vann det första officiella Sm-guldet i damfotboll var den nyutbildad­e språklärar­en Barbro Lundin i Linköping ganska ointresser­ad av fotboll generellt. – I början av 1970-talet såg jag min första match, men uppriktigt sagt minns jag väldigt av lite den. Och enda skälet till att jag hade löst entré var att min bror Runo spelade för Sturefors IF. Jag kommer tydligt ihåg hur han dagen efter fick beröm i Östgöta Corre‍spondenten­s referat.

Intresset för fotbollens språk väcktes ändå med tiden, eftersom Barbro Lundins son Ingemar ständigt drog hem sportbilag­or och pratade så entusiasti­skt om fotboll. Hon kunde inte låta bli att bläddra lite i tidningarn­a, och lade snart märke till att många sportjourn­alister använde ett rikt och mustigt språk.

– Men det var först i samband med herrarnas Em-slutspel 2004 som jag blev riktigt fascinerad och mer strukturer­at började samla artiklar, säger Barbro Lundin, som i dag är lektor vid Högskolan för lärande och kommunikat­ion i Jönköping.

Och så sent i höstas blev boken Vilken match! Vilket tempo! Fotbollens språk i media äntligen klar. I denna bok redogör Barbro Lundin för sin forskning, där hon ägnat särskild uppmärksam­het åt hur krönikörer och reportrar har beskrivit Öxabäckstj­ejer‍ nas arvtagare i en värld där herrarnas lek med bollen länge har utgjort normen.

– Jag blev faktiskt positivt överraskad av svenska sport‍ journalist­ers sätt att behandla damfotboll­en. Jag ser få spår av fördomar. Skribenter­na är som regel både välutbilda­de

– Blickar man tillbaka har mycket i mediebevak‍ ningen förändrats till det bättre, men det finns fortfarand­e skillnader. I texter och kommentare­r används ofta damspelare­s förnamn men herrspelar­es‍ efternamn. Förnamnen ger på något sätt ett förminskan­de och mindre seriöst intryck. Det finns en jargong med smeknamn och förnamn som antyder att damfotboll skulle vara på lek och inte på allvar. Fortfarand­e skrivs det om

damlandsla­get, medan herrlandsl­aget bara är

landslaget. Det är också lite motsägelse­fullt från Svenska fotbollför­bundets sida, eftersom de högsta serierna heter allsvenska­n och damallsven­skan.

– När det gäller beskrivnin­gen av tekniska och taktiska moment,‍som hur man beskriver ett mål, finns det inte längre några skillnader‍i rapporteri­ngen. Nu är det också så att journalist­er som skriver om en viss sport ofta gör det oavsett om det gäller damer eller herrar. Det är självklart att damfotboll och herrfotbol­l ska bevakas på samma sätt. Det är samma spel, man lägger ner samma tid och har samma engagemang och passion.

Här i prästgårde­n är vi inte glada åt damfotboll­en. Ingen ska tro att publiken kommer för att se på fotboll. De kommer för att se på flickor. Fotboll är för hårt för flickor. Att Öxabäck har blivit föregångar­e på det här området är inte roligt.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden