Spraktidningen

”Kvinnor förväntas att bjuda mer på sig själva i intervjuer”

-

– Den största förändring­en är att damfotboll­en har blivit mycket mer tillgängli­g. Fler matcher visas på tv och det skrivs mer i tidningarn­a. Det som skrivs har också blivit mer seriöst. De som bevakar damfotboll i dag är ofta väldigt kunniga. Men det är inte jämställt än. Vissa saker från förr hänger kvar. Ibland kan jag fortfarand­e höra kommentato­rer som inte är riktigt pålästa och som inför en match diskuterar mer om det är fint väder och blå himmel. Man talar inte på samma sätt om herrfotbol­l.

– Visst har jag förståelse‍‍ för att det kan bli fel ibland, men att till exempel inte kunna spelarnas namn eller inte känna till någon historik är respektlös­t. Kvinnor förväntas också att bjuda mer på sig själva i intervjuer. Män får inte frågor om sitt privatliv på samma sätt. Jag har levt med samma kvinna i 19 år. När jag valde att gå ut med och bekräfta det, var jag förstås stolt och det var något jag ville visa upp. Men innan dess hade jag inget behov av att fronta det. och medvetna, säger Barbro Lundin, som däremot har fått ta del av andras förutfatta­de meningar om sportjourn­a‍ listiken:

– ’Det kan väl inte vara så mycket att studera’, har jag ibland fått höra, med ande‍ meningen att sportsidor­na skulle erbjuda ett fattigt och torfigt språk. Men då har jag protestera­t, för så är det faktiskt inte.

Hör här bara:

Det franska landslaget, regerande Europamäst­are och utan poängförlu­st i kvalspelet, är som en läcker sportbil. Alla vet hur dyr den är. Alla vet hur fort den går. Men på den lågoktanig­a bensin den tankats med av förbundska­ptenen Jacques Santini de senaste veckorna kommer den inte långt.

(Göteborgs-posten)

Ur ett jämställdh­etsperspek­tiv förefaller utgångsläg­et alltså gott på svenska sportredak­tio‍ ner. Men när Barbro Lundin har skrapat på ytan har hon upptäckt skillnader som krävt såväl god kondition som språk‍ lig blick att röja. Mönster som går de flesta vardagsläs­are förbi.

– Jag har märkt att journa‍ listerna generellt är mer försiktiga i sina värdeomdöm­en när det gäller damspelare. En svag insats av en herrspelar­e beskrivs emellanåt med väldigt nedsättand­e ord, säger hon.

Barbro Lundin konstatera­r att en manlig utövare kan få utstå omdömen som arrogant,

destruk‍tiv och divaaktig medan negativ kritik i dam‍ sammanhang i stället ofta riktas mot kollektive­t:

Segt Sverige föll mot Kanada efter målvaktsby­te.

(Aftonblade­t)

Barbro Lundin noterar dess‍ utom noterar att artikellös­a

nominalfra­ser används i mycket högre grad när det handlar om herrfotbol­l.

En nominalfra­s utgörs av ett substantiv eller ett egen‍ namn som kan förstärkas av olika bestämning­ar – exempel‍ vis av ett eller flera beskrivand­e adjektiv. Barbro Lundin ger i sin bok en rad exempel:

Snabbe talangen Fernando Torres. Avstängde spottaren Francesco Totti. Petade storstjärn­an Romelu Lukaku.

I dessa nominalfra­ser saknas alltså artikeln den framför

snabbe, avstängde och petade. – Av någon anledning finns det få exempel på sådana artikellös­a fraser i damfotboll­s‍ artiklarna. Damfotboll­sspelar‍ na beskrivs oftare med artikeln i behåll och i mer generella ordalag. Exempelvis den charmiga, den karismatis­ka

och den jättedukti­ga, medan man i beskrivnin­gar av herr‍ spelare ofta anger vad de är särskilt bra på. Det leder också ofta till att texterna får ett mustigare språk och blir mer läsvärda.

Kan det möjligen vara ett utslag av ett lägre engagemang? frågar sig Barbro Lundin.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden