Spraktidningen

Nils Håkanson

-

Född: 1975. Bor: Stockholm. Gör: Författare, översättar­e och förläggare. Forsknings­redaktör vid Svenskt översättar­lexikon.

Doktor i slaviska språk.

Aktuell med: Roma

nen Ödmården.

Bakgrund: Disputerad­e 2012 på avhandling­en

Fönstret mot öster: rysk skönlitter­atur i översättni­ng 1797–2010. Romandebut­erade 2006 med

Nya Aros. År 2015

kom Järnskalle­n.

Översätter för närvarande:

Vid glömskans

rand av Sergej Lebedev, rysk författare som gör upp med den kollektiva glömska som i hans hemland fallit över Gulag.

Läser nu: En gammal avhandling om Vitalis Nor‍ström.

Favoritbok:

”Hemskt att erkänna det, men just i dag: Bellman.”

Favoritord:

Talgoxe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden