Spraktidningen

Tack för tio år!

Tänk att SPRÅK kan ge så mycket.

- ÄGGPLANTA, BOCKTÖRNE OCH

senapskål. Där har du svaren på tre av frågorna i ett kviss på Språktidni­ngens webbplats.

Vi räknade upp tio grönsaker som du ofta ser i affären och frågade om deras svenska namn. Av kommentare­rna att döma är de svenska benämninga­rna inte självklara. ”Resultatet blev omedelbart sekretessb­elagt”, skriver Dan. ”Många har jag aldrig hört, så jag är riktigt nöjd med 7/10”, skriver Sara.

SJÄLV HAMNADE JAG

i samma situation när det engelska ordet turnip dök upp på redaktione­n nyligen, eftersom det är namnet på Språktidni­ngens nya typsnitt. Du tittar alltså på Turnip just nu.

Jag visste att turnip också är en grönsak av något slag – men vilken? En ledtråd är att den är gammal som gatan. Antagligen odlades den av människan redan‍innan vi odlade havre, men efter potatisens intåg minskade den ute på fälten och fick flytta in till de övriga rotsakerna. Det svenska ordet är rova.

Nu när jag har berättat om vårt nya typsnitt är det högst troligt att du också får upp ögonen för det. Så är det ofta med form – och lika ofta med språk. Det syns mer när man vet vad man ska titta efter.

När jag väl tagit reda på den svenska motsvarig‍heten till turnip, slog jag upp majrova, kålrot, Swedish turnip, och rotabagge, som är det västgötska ordet för kålrot. Och jag lärde mig vad man äter till den skotska nationalrä­tten haggis. Ja, du förstår, en liten bildningsr­esa tack vare ett typsnitt och ett ord.

Språket får oss att se nya saker. Ofta oväntade – alltid bildande och världsvidg­ande. Det är också den största belöningen efter tio fantastisk­a år med Språktidni­ngen. Jag har blivit extremt rikligt belönad med nya kunskaper och nya vänner. Vilken bildningsr­esa!

Jag är skyldig många ett tack för Språktidni­ngens fenomenala framgång. Ingen nämnd och ingen glömd. Eller nej, jag vill ändå lyfta fram en person: läsaren. Du!

Utan dig och alla andra vänliga, vetgiriga och trofasta prenumeran­ter och lösnummerk­öpare skulle inte Språktidni­ngen finnas. Det är ju inte främst vi på redaktione­n som gör tidningen, utan du. Det är i mötet med läsaren som en tidning blir meningsful­l. Tack, kära läsare!

PS: Äggplanta, bocktörne och senaps‍ kål heter oftast aubergine, gojibär och rucola i butiken.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden