Spraktidningen

Skilj på hundra och tusen

- – Jesper Olsson

Lars Melin blandar i sin artikel om språkpolis­er och -ingenjörer ihop å ena sidan diskussion­en om vad århundra‍det 2000–2099 och årtusendet 2000-2999 ska heta med å andra sidan vad de enskilda åren ska heta: ”två‍tusentalet är ett millennium, tjugohundr­atalet ett sekel. I år är det alltså tjugo‍hundrasjut­ton.” Det går utmärkt att göra den motiverade skillnaden mellan seklet och millenniet samtidigt som man kallar året för tvåtusen‍ sjutton. Jo, du har helt rätt. Och en majoritet av svensktala­nde gör precis som du säger. Även jag. Artikeln refererade Sture Allén, och hans poäng är att "tjugohundr­asjutton" är mer konsekvent, nu under tjugohundr­atalet. Lars Melin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden