Spraktidningen

Tjabbig kan vara pratglad

Jag håller inte med om svaret på tjabbig i ordpysslet i Språk‍ tidningen 4/2017. Jag anser att svaret är ’pratglad’. Jag är från västkusten (Halmstad och Göteborg). – Laila Ekefäll

- Anders Svensson, redaktör

Svenska Akademiens ordlista

anger enbart betydelsen ’taskig, missunnsam’, och det är ’taskig’ som anges som rätt svar i ordpysslet. Men Svenska

Akademiens ordbok har också betydelsen ’som tjabbar eller är tjatig’. Och det är ju ett sätt att vara ’pratglad’ i negativ bemärkelse. SAOB säger också att ordet är dialektalt – möj‍ligen var det därför jag inte kände till den andra betydelsen. ’Pratglad’ borde helt enkelt inte ha varit ett av de felaktiga svarsalter­nativen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden