Spraktidningen

"Jag är mer optimist än realist"

-

Patrik Hadenius är Språktidni­ngens grundare och chefredakt­ör. På sidan 24 skriver han om hur språk‍ intresset utvecklats genom tiderna. Trodde du att Språktidni­ngen skulle bli tio år gammal?

– Ja. Men det beror nog på att jag är mer optimist än realist.

Vad har förvånat dig mest under dessa tio år?

– Hur positiv läsekretse­n är. Jag trodde att vi skulle få fler brev från språk‍poliser. ‍ Men även de som klagar gör det med vänliga och menings‍fulla invändning­ar.

Varför finns det så få andra‍tidningar om språk?

– För att den allmänna uppfattnin­gen fortfarand­e är att språk inte är roligt. Men det är ju fel!

Varför behövs Språk‍tidningen?

– För att språk är så viktigt och för att språkintre­sset är så stort. Våra språk är både kultur och verktyg. Språket är vårt kulturarv, men också vårt dagligen mest använda verktyg. Vi kan inte vara människor utan språk. Klart det behövs en tidning om det!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden