Spraktidningen

Grekisk betoning för svensk kontext

- – Bo Alvberger

Diasporá är en term som vi främst mött i skrift. I och med att själva företeelse­n ryckt oss närmare inpå knutarna har också brukarpers­pektivet stärkts. Som Bo Bergman berättar i Språktidni­ngen 5/17 föreslår de flesta ordböcker uttalet diáspora. En av ordets flitigaste användare är social‍ antropolog­en Ulf Björklund. I sin bok Armenier – sex essäer om diaspora diskuterar han det ur olika aspekter och nämner att han valt att behålla grekiskans betoning av slutvokale­n. Så blir det lättare att infoga det i en svensk kontext.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden