Spraktidningen

Poliser artigare mot vita bilförare

-

THANK YOU, SIR

och andra formella uttryck används ofta när vita bilister stoppas i trafikkont­roller i USA. Men när svarta bilister hejdas är det vanligare med informella uttryck, som

du de, bro och bud. Det visaren studievid Stan f ordunivers­itetet i Kalifornie­n. Dessutom ber poliserna oftare de vita bilisterna om ursäkt;

thank you, don’t worry, drive safely now och no big deal kan de till exempel säga i samband med en kontroll. De är benägna att visa respekt samtidigt som de understryk­er att trafikkont­rollen inte är något att oroa sig för. Svarta bilister behandlas inte lika hövligt. När de hejdas är det bland annat vanligt med uttryck som signalerar att polisen är på sin vakt – som hands on the wheel.

 ??  ?? Poliserna i Kalifornie­n är artiga. Men det finns skillnader i hur de behandlar människor beroende på
hudfärg.
Poliserna i Kalifornie­n är artiga. Men det finns skillnader i hur de behandlar människor beroende på hudfärg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden