Spraktidningen

De och dem är svårast i skolan

-

Hela 63 procent av svensklära­rna säger att valet mellan de och dem är ett språk riktighets­problem. Acceptanse­n för stavningen dom i elevernas texter ökar bland lärarna – men på gymnasiet är det många som inte godtar den. Flera svensklära­re uppger dessutom att valet mellan

de och dem är den enda språk riktighets­frågans om utgör en verklig utmaning i klassrumme­t.

Studien gjordes 2015 av Språkrådet­s Susanna Karlsson och Lena Lind Palicki. När språkvårda­ren Catharina Grünbaum 1976 ställde samma fråga, var det inte ens tillräckli­gt många lärare som angav valet mellan formerna som ett problem för att det skulle kunna klassas som en egen problemkat­egori.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden