Spraktidningen

Vänsterhän­ta talar bäst med vänsterhän­ta

-

Hur fort det går att förstå olika tecken i ett teckensprå­k beror i vissa fall på om talaren är höger- eller vänsterhän­t. Det fastslår forskare som studerat 43 talare av brittiskt teckensprå­k. Bland deltagarna fanns både höger- och vänsterhän­ta, som fick se samma tecken göras av höger- och vänsterhän­ta. När det gällde enhands‍

tecken, alltså tecken där bara en hand används, gick det för samtliga snabbare att förstå när talaren var högerhänt. Detta var ett väntat resultat, eftersom betydligt fler människor är högerhänta.

Men samma sak gällde inte för tvåhandste­cken, där bägge händerna används. De vänsterhän­ta deltagarna hade lättare att förstå tvåhandste­cken där den vänstra handen var dominant. För högerhänta gick det däremot snabbare att förstå tvåhandste­cken där den högra handen var mest framträdan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden