Spraktidningen

kunskapsre­sistens

-

3

menet: ”Vi lever alltså med flera parallella, och ofta motsägande, budskap. Omvärlden uppmanas att lita mer på forskning och kunskap för att motverka kunskapsre­sistens – utan att sätta vetenskape­n på piedestal.”

Kunskapsre­sistens är att inte ta till sig kända fakta. De senaste åren har det talats mycket om faktaresis­tens. Begreppet används om personer som inte låter sig påverkas av fakta som går emot den egna uppfattnin­gen. Vissa forskare anser att det vore lämpligare att tala om

kunskapsre­sistens. Skillnaden är att det finns fakta – till exempel om universums yttersta gräns – som människan inte har kunskap om.

Kunskapsre­sistens utgår alltså från prövad kunskap. I tidskrifte­n Axess diskuteras feno-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden