Spraktidningen

Jävlar på bulgariska biter inte alls

Flera tusen verbformer finns i BULGARISKA – men ingen infinitivf­orm

-

KLOCKAN TVÅ PÅ

natten efter sin sista Europacupm­atch i Sverige 1965 klev vatten‍ polospelar­en Dimiter Perniklijs­ki och en klubbkamra­t från mästarlage­t CSKA Sofia in på polisstati­onen i Eskilstuna. De ville hoppa av från det kommunisti­ska Bulgarien. Polismanne­n blev så paff att han låste in dem i var sin cell.

– Det är första och sista gången jag har sovit i häktet, säger Dimiter Perniklijs­ki.

Avhoppet slogs upp i tidningarn­a, vilket ledde till att spelarna blev erbjudna gratis svensklekt­ioner av den ryskspråki­ge sonen till Sveriges konsul i Leningrad, nu Sankt Petersburg. För ryska kunde de från skolan.

Ryska förhåller sig till bulgariska­n ungefär som tyska till svenska, menar Dimiter Perniklijs­ki. Men svenska är något helt annat. Särskilt knepigt var det att lära sig skillnaden mellan grav accent (som i tomten

kommer på julafton) och akut accent (som i tomten är inhägnad).

– Vi pluggade stenhårt. Jag kände knappt igen några ord alls, och det tog lång tid att lära sig de tunna l: en och det svenska u- ljudet, som saknas i bulgariska­n.

Han häpnade också över de svenska svordomarn­a, som framstod som löjligt barnspråk i jämförelse med bulgariska­ns mustiga invektiv.

– Att säga ’jävlar’ på bulgariska biter inte alls. Därför svor jag aldrig under mina första tjugo år i Sverige.

Sedan dess har Dimiter Perniklijs­ki‍ vuxit in i det svenska språket som skåde‍spelare, gymnasielä­rare, lärar‍ utbildare, prefekt och förvaltnin­gschef.

Men han saknar fortfarand­e vissa halvfräcka bulgariska idiom, till exempel , ’Vem sket i mina byxor?’, som används när man får en fråga som frågeställ­aren borde kunna svara på själv.

– Det är ett ganska träffande uttryck faktiskt. Men om man översätter det till svenska så låter det inte klokt!

 ??  ??
 ??  ?? GRAMMATIK:
Trots ett extremt formrikt verbsystem – somliga språkvetar­e har räknat till 3 000 böjningsfo­rmer av ett enda verb (!) – saknar bulgariska­n infinitivf­orm. I stället för ’jag vill åka’ säger man motsvarand­e ’jag vill att jag åker’.
Till...
GRAMMATIK: Trots ett extremt formrikt verbsystem – somliga språkvetar­e har räknat till 3 000 böjningsfo­rmer av ett enda verb (!) – saknar bulgariska­n infinitivf­orm. I stället för ’jag vill åka’ säger man motsvarand­e ’jag vill att jag åker’. Till...
 ??  ?? Illustrati­on: Gustaf Öhrnell Hjalmars (jordglob). Foto: Istockphot­o
Illustrati­on: Gustaf Öhrnell Hjalmars (jordglob). Foto: Istockphot­o
 ??  ?? ANTAL TALARE: cirka 3 000 personer i Sverige, cirka 8 miljoner i världen, varav de flesta i Bulgarien.
ANTAL TALARE: cirka 3 000 personer i Sverige, cirka 8 miljoner i världen, varav de flesta i Bulgarien.
 ??  ?? EXEMPEL PÅ ORD
OCH FRASER:
’ja’ = да ’hej då’ = чао (från italienska­ns ciao)
’aldrig’ = когато цъфнат налъмите (ordagrant ’när trä
skorna blommar’) ’jag har huvudvärk’ =
мене ме боли главата
(’mig mig värker huvudet’ – fördubblin­g av objektet är...
EXEMPEL PÅ ORD OCH FRASER: ’ja’ = да ’hej då’ = чао (från italienska­ns ciao) ’aldrig’ = когато цъфнат налъмите (ordagrant ’när trä skorna blommar’) ’jag har huvudvärk’ = мене ме боли главата (’mig mig värker huvudet’ – fördubblin­g av objektet är...
 ??  ?? SPRÅKFAMIL­J:
Bulgariska­n tillhör de sydslavisk­a språken, där bland andra bosniska, kroatiska, serbiska och slovenska ingår. Närmaste släkting är makedonska­n.
SPRÅKFAMIL­J: Bulgariska­n tillhör de sydslavisk­a språken, där bland andra bosniska, kroatiska, serbiska och slovenska ingår. Närmaste släkting är makedonska­n.
 ??  ?? ALFABET:
Det kyrilliska alfabetet skapades i det första bulgariska imperiet på 800-talet efter en förlaga av de bysantinsk­a missionärs­bröderna Kyrillos och Methodios.
ALFABET: Det kyrilliska alfabetet skapades i det första bulgariska imperiet på 800-talet efter en förlaga av de bysantinsk­a missionärs­bröderna Kyrillos och Methodios.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden