Spraktidningen

Kivi och Monsterhun­d.

-

Barnboken Kivi och Monsterhun­d är skriven av Jesper Lundqvist och illustrera­d av Bettina Johansson. Boken är utgiven på Olika förlag. Den handlar om Kivi, ett barn som önskar sig en hund. Kivi lovar‍att somna om önskan uppfylls. I boken sägs inget om Kivis könstillhö­righet. När det talas om Kivi används i stället hen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden