Spraktidningen

HORACE ENGDAHL

-

Ett prövande projekt:

Horace Engdahl tänkte som ung skriva en avhandling om den brittiske författare­n

Joseph Addison, en av grundarna till upplysning­stidningen The Spectator. Han tröskade igenom ofantliga mängder bakgrundsm­aterial för att förstå den värld som gett upphov till Addisons estetik. ”Jag läste alla engelska tidskrifte­r mellan 1660 och 1720, studerade spannmålss­tatistik och läste ärkebiskop­en av Canter‍ burys predikning­ar, vilket är något av det tråkigaste jag har gjort i hela mitt liv. ”

Men han fann aldrig någon tydlig riktning i skrivandet, och efter fyra år var materialet så över‍ väldigande att han var tvungen att ge upp. Det fyller‍ fortfarand­e ett helt

skåp i hans arbetsrum.

Åldrandets precision:

Horace Engdahl menar att åldrandets nedsättnin­g av associatio­nsförmågan har haft en gynnsam effekt på hans skrivande. ”När jag läser mina tidigare essäer kan jag tycka att de innehåller alldeles för många idéer – det hade räckt med tio procent! Därför tror jag att det är en fördel med en viss avskärmnin­g, som förenklar ditt framställn­ingssätt och ger en skarpare kontur åt ditt ärende.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden