Spraktidningen

Så blir man handstilsf­orensiker:

-

Det finns ingen utbildning för hand‍ stilsforen­siker i Sverige. NFC har en intern‍ utbildning­s om kräver ett färdighets­prov för att man ska antas. I dag finns tre forensiker och två aspiranter. De är alla samhällsve­tare och deras yrkesbakgr­und är arkeolog, logoped och språklärar­e. Aspirantti­den‍är 2–3 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden