Spraktidningen

SÅ GÅR EN HANDSTILSA­NALYS TILL PÅ NFC

-

1) Utifrån ett antal parametrar, som skriftprop­ortioner, streckkval­itet och placering, görs en profil med de typiska särdragen hos den person som skrivit den omstridda skriften.

2) Handstilen jämförs med flera referenssk­rifter från den påstådda skribenten, helst från samma tidsinterv­all och i original. Det kan vara kuvert med en adress, en namnteckni­ng på en myndighets­blankett eller anteckning­ar i en kokbok.

3) Samma ärende handläggs alltid av två handstilsf­orensiker.

4) Ett sakkunnig‍ utlåtande skickas till uppdragsgi­varen, där sannolikhe­ten att person NN har skrivit en viss text bedöms enligt NFC:S 9gradiga skala, där 0 är osäkert, -4 betyder att personen med mycket stor sanno‍ likhet inte har skrivit den omstridda texten, medan +4 betyder att personen med mycket stor sannolikhe­t har skrivit texten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden