Spraktidningen

Det är svårt att förfalska en namnteckni­ng:

-

En kopia av en namnteckni­ng är antingen för olik eller har för dålig streckkval­itet genom att man avbildar långsamt och darrigt. Dessutom blir det lätt ett statiskt penntryck och en alltför tydlig startpunkt. Svårast att förfalska är en komplex signatur med många streck och långa sekvenser utan pennlyftni­ngar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden