Spraktidningen

När handstilen blir digital

-

Just nu arbetar NFC i Linköping med ett Eu-projekt som undersöker hur handstilsa­nalys påverkas av digital teknik.

– Blir det lättare eller‍svårare att kopiera andras handstil? Blir det lättare eller svårare för oss att avslöja förfalskni­ngar? Det är som att börja på noll igen, säger Kristofer Axelsson-spjuth.

När handstilen fångas elektronis­kt innehåller den väldigt mycket datainform­ation, i X- och Y-led, tid och penntryck.

 ??  ?? Fram till tjugo‍ årsåldern experiment­erar vi ofta
mycket med vår handstil, som ofta inspireras av familj och vänner. Sedan är skriften relativt stabil under livet,
tills den kanske förändras igen när vi blir gamla eller
sjuka.
Fram till tjugo‍ årsåldern experiment­erar vi ofta mycket med vår handstil, som ofta inspireras av familj och vänner. Sedan är skriften relativt stabil under livet, tills den kanske förändras igen när vi blir gamla eller sjuka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden