Spraktidningen

En liten ordlista

-

Grafologi

är studiet av sambandet mellan utseendet på handskrive­n text och egenskaper hos den som har skrivit. Ordet härstammar från grekiskans

grafein, som betyder ’rista’, och logos som betyder ’lära’. Första belägget för benämninge­n grafologi i svenskan är från 1887.

Skriftpsyk­ologi

är en psykologis­k gren av grafologi som kom på 1960-talet och rörde forskning om handstilen­s psyko‍ diagnostis­ka värde.

Dokumentan­alys/ handstilsa­nalys

är jämförande handstilsu­ndersöknin­g som används inom kriminalte­kniken för att undersöka om två handstilsp­rov är skrivna av samma person.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden