Spraktidningen

Engelskan gör oss ostoppbara

-

? Jag ser allt oftare ordet

ostoppbar på svenska. Beror det på inflytande från engelskan? – Marie

! Man skulle kunna tro att en ”normal” sammansätt­ning som

unstoppabl­e alltid har varit vanlig i engelskan, men den användes mycket sporadiskt

före 1960. Sedan dess har den dock av okänd anledning ökat kraftigt i popularite­t, särskilt under 2000-talet. Det verkar därför inte alls otroligt att engelskan ligger bakom en ökad användning av ostoppbar. Hans Lindquist, Malmö högskola

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden