Spraktidningen

I ett tryggt rum ska ingen vara rädd

-

? På engelska används uttrycket safe space för att beskriva ett utrymme, område eller forum där alla lugnt och tryggt ska kunna umgås utan rädsla för trakasseri­er – oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning och så vidare. Vad säger man på svenska, trygga utrymmen? – Leni

! Den mer etablerade svenska motsvarigh­eten till engelskans safe space är tryggt rum. Det används så som du beskriver, om olika typer av utrymmen och forum där man ska kunna vara och umgås utan rädsla för diskrimine­ring och fördomar. Inte sällan är de trygga rummen separatist­iska, till exempel avsedda endast för personer av ett visst kön, med en viss sexuell läggning eller med erfarenhet­er av att rasifieras, med syftet att de som vistas i rummet ska ingå i en gemenskap med andra som har liknande erfarenhet­er. Ett tryggt rum kan i praktiken innebära olika saker i olika sammanhang, med det gemensamt att de som vistas i ”rummet” (det behöver inte handla om ett fysiskt rum) ska känna sig trygga där.

Sunna Nygård, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden