Spraktidningen

Polisen var inte plural från början

-

? Jag har uppmärksam­mat att ordet

police mestadels används med plurala verb och

they i engelskan. Hur kommer det sig? – Arvid

! Det stämmer att ordet

police i dagens engelska används nästan uteslutand­e med plurala verb och pronomen: The police are here. They have a

warrant for your arrest. Så har det dock inte alltid varit.

När det polissyste­m som vi känner till i dag infördes i

början på 1800-talet (nästan samtidigt i Storbritan­nien och USA) betecknade ordet police en ensamarbet­ande stationär polis: I spoke to the police, and he ran after the prisoners. Men även med hänvisning till hela polisorgan­isationen användes ordet ofta med singulara verb och pro

nomen: The police has not yet been aroused

from its lethargy. När våldet i storstäder­na ökade på grund av urbaniseri­ngen i mitten på 1800-talet, dubblades patrullern­a så att polisen uppträdde två och två. Troligtvis uppfattade­s polisen därmed alltmer som ett pluralt koncept, och det är sannolikt att språkbruke­t ändrades på grund av det genom att plurala verb och pronomen används sedan dess. Alexander Lakaw, Linnéunive­rsitetet

 ??  ?? På 1800-talet började brittisk polis patrullera två och två – och då uppfattade­s de som ett pluralt koncept.
På 1800-talet började brittisk polis patrullera två och två – och då uppfattade­s de som ett pluralt koncept.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden