Spraktidningen

Fritt fram för frågesport

-

? Hur kommer det sig att vissa har börjat använda ordet quiz på svenska? Är det något fel på frågesport? – Christina

! Nej, det är inget fel på ordet frågesport. Det används fortfarand­e en hel del i många sammanhang, även om det på senare år har fått viss konkurrens av engelskans kortare quiz, som lånats in från amerikansk engelska. I ordböcker anges att ursprunget är osäkert, men vissa menar att det kommer av

question, ’fråga’, och inquisitiv­e, ’frågvis, vetgirig’. Exakt varför vi lånat in ett visst ord är svårt att svara på, men det är i slutändan språkbruka­rna som bestämmer vilka ord som får fäste och många verkar tycka att ordet quiz fyller en funktion i svenskan. Vill man försvenska ordet förekommer stavningen kviss. (Läs mer om

kviss och försvenskn­ing av engelska ord i Språktidni­ngen 5/2017.)

Sunna Nygård, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden