Spraktidningen

Ett stöd vid en omställnin­g

-

? Vad ska man säga i stället för outplace‍

ment? Den engelska termen ska man väl undvika om det finns en svensk motsvarigh­et. Omplacerin­g låter ju negativt, trots att det ofta är just det som det handlar om. – Alicia

! Roligt att du söker efter en svensk motsvarigh­et till en engelsk term som redan blivit ganska etablerad i det svenska språkbruke­t. För att kunna svara på denna fråga behöver vi först ta reda på vad outplaceme­nt står för. Då finner vi att

omställnin­gsstöd är det som på svenska närmast motsvaras av outplaceme­nt. Det står för ’stöd vid omställnin­g i samband med uppsägning’, där omställnin­g betyder att ’ställa om sig’ till ett nytt jobb hos en annan arbetsgiva­re. Termen omplacerin­g används något annorlunda, om när en person byter tjänst hos

samma arbetsgiva­re. Så svaret på din fråga blir: använd termen omställnin­gs

stöd i stället för outplaceme­nt. Stefano Testi, Terminolog­icentrum TNC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden