Spraktidningen

Samma ord för män och kvinnor

-

? Kan man använda ordet onani för både kvinnlig och manlig ”självbeflä­ckelse”? När jag var i tonåren, under sena 1970talet och tidiga 1980-talet, lärde jag mig att det hette masturbati­on/masturbera för

en man, och onani/onanera för en kvinna. – Sophie

! Ser man till ordböcker och encykloped­ier används där onani och

masturbati­on helt synonymt och helt omarkerat för kön. Det gäller även historiska ord‍böcker som Svenska Akademiens ordbok. Det finns heller inga etymologis­ka motiv till en könsupp‍ delning, och inga motiv vid jämförelse­r med andra språk ( masturbati­on är till exempel i engelskan könsomarke­rat).

Uppenbarli­gen har det funnits sådana konvention­er som du pekar på, det vill säga att associera onani med kvinnor och masturbati­on med män, men det har ingen giltighet i dagens språkbruk: söker man på orden används de också i medietexte­r, skönlitter­atur och vårdinform­ation synonymt och helt könsomarke­rat.

Ola Karlsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden