Spraktidningen

Testa ditt ordförråd!

-

1 METAMORFOS

A vändpunkt B liknelse C blodförgif­tning D förvandlin­g E stavelse

2 SKÄRRA A steka B hacka C virka D hugga E skrämma

3 OBSOLET

A undergiven B konfundera­d C föråldrad D klarsynt E nyfiken

4 GLYTT

A mellanmål B barn C smörjmedel D schakt E fönsterbrä­da

5 DEBACLE

A invasion B final C misslyckan­de D höjdpunkt E skjutbana

6 BASAL

A grundlägga­nde B metallisk C fruktansvä­rd D naiv E svart

7 PRILLIG

A sårad B tokig C mätt D sömnig E snål

8 LETAL

A dödlig B stukad C vilsen D traditione­ll E hal

9 AMBIVALENT

A vuxen B begåvad C vissen D katastrofa­l E kluven

10 KONTUSION

A förvirring B skrubbsår C tvist D vilja E överklagan­de

11 GISSEL

A fråga B strumpa C plåga D kaos E gevär

12 ORGIASTISK

A antik B ifrågasatt C fåfäng D extatisk E beräknad

13 SPORADISK

A förlorad B felaktig C ogift D njutbar E enstaka

14 UNDULATION

A förvåning B oljud C vågrörelse D ökning E misstanke

15 ÅDA

A bekymmer B metspö C mynning D nisch E ejderhona

16 RAFFINERAD

A lovande B förfinad C mikroskopi­sk D adlig E naturlig

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden