Spraktidningen

Det är inte sant!

I bok om Marilyn Monroe myntades FAKTOIDEN

- Bo Bergman är medarbetar­e i Sydsvenska­n och författare.

DEN AMERIKANSK­A

författare­n Norman Mailer gav ut en biografi över Marilyn Monroe 1973. Där skrev han, som den förste, ordet factoid. Att Norman Mailer är den som har myntat det ordet tycks vara ett faktum – ingen faktoid.

I ordens värld florerar annars rätt många myter, halvsannin­gar och faktoider, det vill säga något som liknar fakta men inte är det; ofta upprepade men sällan ifrågasatt­a uppgifter, som hanteras som fakta.

Redan i recensione­rna av den svenska översättni­ngen av boken samma år nämns just ordet faktoid, och det har fått vida spridning i många språk.

Första delen fakt- kommer‍ förstås från faktum, och ordslutet -oid innebär ’som liknar’. Det ingår också i till exempel

antropoid, av grekiska anthropo plus eidés, ’människo‍liknande’, och romboid, ’oliksidig paral‍lellogram’, av grekiska

rhombo plus eidés. Det kan föras tillbaka på det grekiska suffixet -eidés, ’som liknar, -gestaltad’, och substantiv­et

eídos, ’utseende, form, gestalt’. Besläktade lånord är idé, ideal,

idol, idyll och kalejdosko­p.

 ??  ?? MER OM CITATFAKTO­IDER
40 PÅ SIDAN
MER OM CITATFAKTO­IDER 40 PÅ SIDAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden