Spraktidningen

Gift utan byte av efternamn

-

I Språktidni­ngen 4/2017 skriver Mats Karlsson i artikeln "Mammiga efternamn går igen" att kvinnor fick tillstånd att bära sina flicknamn som efternamn utan att bära även makens efternamn i och med 1982 års namnlag. Så är det emellertid inte. Redan med 1963 års namnlag blev det möjligt för kvinnan att bära sitt efternamn som gift om hon före äktenskape­t anhållit om detta. Vi var överens om att en sådan anmälan skulle ske före vårt giftermål 1966 och har hållit fast vid detta sedan dess. – Marianne af Malmborg

och Björn Lindquist Tack för ert på‍ pekande! Det jag beskrev i artikeln var lagens huvudregel. Det har dock varit möjligt att göra undantag på olika sätt, bland annat det ni beskriver, och att överklaga namnbeslut. Dessutom har, som jag skrev på annat ställe i artikeln, lagen ibland tolkats generöst av lokala myndighete­r och domstolar. Så reglerna har i praktiken inte alltid varit glasklara. Mats Karlsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden