Spraktidningen

”Några ” Några kolleger har använt tecket ’anka’”

-

På sidan 52 skriver Carl Börstell om person

tecken – särskilda namn på teckensprå­k.

Vilket är ditt eget?

– Jag har haft flera. En döv teckensprå­kslärare gav mig namnet ’snedlugg’ på en kurs i Västanvik. När jag senare arbetade i Israel, med deras olika tecken‍ språk, fick jag ett initial‍ tecken med handformen för den hebreiska bokstaven ק , ’qof’, eftersom det är första bokstaven i mitt namn på hebreiska. Några döva kolle‍ ger i Stockholm har använt tecknet ’anka’ för ’Kalle Anka’ – som ibland används generellt för Kalle/calle.

Vilken är din relation till teckensprå­ket?

– Jag får ofta frågan om jag kan teckensprå­k för att jag har någon döv släkting eller så, men det är ingen i släkten som har haft kontakt med vare sig döva eller teckensprå­k. Jag kom in i språket tack vare mitt intresse för språkveten‍ skap, helt enkelt.

 ?? Foto: Privat ?? Carl visar sitt hebreiska personteck­en.
Foto: Privat Carl visar sitt hebreiska personteck­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden