Spraktidningen

Barnböcker ofta för förenklade

-

Hej Språktidni­ngen och särskilt hej till dig, Vera Montelius, som skriver i 6/2017 om förenklat språk! Mig har det länge förundrat att vi så till den milda grad förenklar för barn. Där jag i alla mina tider läst Selma Lagerlöfs Nils Holgersson för femåringar, har det sedan årtionden tillbaka allmänt ansetts att Lagerlöfs språk är alltför komplicera­t. Men ingen av dem jag har läst för har protestera­t.

När mina barn började skolan läste jag igenom en lång rad nybörjarlä­seböcker. Fullt av små puttenutti­ga katter och hundar, fullt av tårtor och saftglas och presenter. Väldigt litet av det djupare allvar och de etiska frågeställ­ningar som mina egna läseböcker innehöll rätt mycket av. Det som serverades mina barn var i stort sett rakt igenom lättsmält och roligt – i negativ bemärkelse förenklat. – Inger Jonsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden