Spraktidningen

Missförstå­nd om handstilsu­tredare

-

Så roligt att ni ville skriva om oss på Nationellt forensiskt centrum i 6/2017! Artikeln är ambitiös och beskriver vår handstilsv­erksamhet på ett mycket bra sätt, men tyvärr finns det ett par missuppfat­tningar.

När en handstilsf­orensiker värderar sina resultat bedömer hen hur troligt det är att få ett visst resultat och jämför det med hur troligt det skulle vara att få precis samma resultat om det gått till på ett annat sätt. Forensiker­n bedömer alltså inte hur troligt det totalt sett är att det var den misstänkte förfalskar­en Kalle som faktiskt hållit i pennan. I artikeln står det att handstilsf­orensiker är kriminalte­kniker. Det är de inte. En kriminalte­kniker arbetar framför allt med brottsplat­sundersökn­ingar.

– Birgitta Rasmusson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden