Spraktidningen

Knepigt med tvätt för snabba bilar

-

Trevlig ordfogelek­tion i 6/2017. Men en biltvätt för snabba bilar bör

heta snabbilsbi­ltvätt och inte snabbilstv­ätt. – Göran Rosborg

Jag håller med om att särskilda tvättar för snabba bilar var ett ganska krystat exempel. Ditt förslag fungerar, men är lite otympligt. Tänk motsvarand­e om man har en fågelholk för småfåglar. Den kallar man nog

småfågelsh­olk, inte småfågelsf­ågelholk. Patrik Hadenius

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden