Spraktidningen

Dagens politiker får ofta spela fotboll

-

”SOCIALDEMO­KRATERNA ÄR SIST på bollen med sitt för‍ slag om fler poliser, men de sparkar i gengäld hårdast”, enligt TV4 Nyheternas reporter Ulf Kristoffer­sson.

Den här typen av bildliga uttryck, hämtade från fotbollens värld, har blivit vanligare i svenskan under de senaste decen‍ nierna. Språkforsk­arna Gunnar Bergh och Sölve Ohlander, Göteborgs universite­t, har bland annat undersökt hur fotbolls‍ termer har använts i svenska dagstidnin­gar mellan 1965 och 1998, samt i artiklar från Göteborgs‍posten och på webben mellan 2001 och 2013. Och det visar sig att uttryck som öppet

mål, först/sist på bollen och helt offside numera används i många situatione­r utanför fotbollen – speciellt i samband med politik.

” För egen del tycker jag att språket är ett jäkla elände att hålla på med” Torbjörn Nilsson, frilansjou­rnalist, utsedd till Årets stilist av tidningen Journalist­en. (Läs mer om Nilssons stil på sidan 34.)

 ?? Illustrati­on: Istockphot­o. Foto: Anna-karin Nilsson ?? Uttryck från fotbollens värld sitter som ett skott i krysset i politikern­as
språk.
Illustrati­on: Istockphot­o. Foto: Anna-karin Nilsson Uttryck från fotbollens värld sitter som ett skott i krysset i politikern­as språk.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden