Spraktidningen

Mer amerikansk­a i europeiska munnar

-

BRITTISK ENGELSKA FÖRLORAR mark, samtidigt som amerikansk stavning och ord som är typiska för amerikansk engelska används oftare. Så är det både i Sverige och i övriga Europa – åtminstone på Twitter – enligt en forskarstu­die.

I Europa är det bara i Storbritan­nien och Irland som brittisk engelska har övertaget. Detta trots att engelskund­ervisninge­n även i andra länder i regel utgår från brittisk engelska. I Sverige används ord som är typiska för amerikansk engelska främst i talspråk – men amerikansk stavning är också utbredd.

Forskarna har undersökt stavningen av ord som uttalas lika, som centre/center, catalogue/catalog och whisky/whiskey, där det första alternativ­et framför allt används i brittisk engelska och det andra i amerikansk engelska. De har också undersökt ord som porridge/oatmeal, ’havregryns­gröt’, och lorry/truck, ’lastbil’, där den första varianten är typisk för brittisk engelska och den andra för amerikansk.

 ??  ?? Européer snaskar oftare på amerikansk
candy än på brittiska
sweets.
Européer snaskar oftare på amerikansk candy än på brittiska sweets.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden