Spraktidningen

Goebbels favorit tar plats i Duden

-

Lügenpress­e – ’lögnpress’ – var ordet som Joseph Goebbels använde för att fördöma antinazist­iska tidningar. Drygt 70 år efter‍ andra världskrig­ets slut tar nu Lügenpress­e plats i ordboken Duden.

Redan under 1800-talet‍ talades det om Lügenpress­e. Då användes det av katoliker som ett slagord mot liberal press. Men den som förknippas med ordet är Joseph Goebbels,‍propa‍ ganda‍minister i Adolf Hitlers rege‍ring. Goebbels hävdade att medierna‍ styrdes av judar som mot‍ arbetade Tysklands intressen. I dag används ordet av bland annat nazister och den så kallade althögern. De anser att etablerade medier är Lügenpress­e efter‍som dessa påstås förtiga obekväma sanningar om mångkultur.

I nya Duden finns andra ord som ofta används av radi‍kalhögern, som Volksverrä­ter, ’folkförräd­are’, och

Fake News, ’falska nyheter’.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden