Spraktidningen

Lättare med kärlek på albanska

-

NÄR SHYHRETE SHALA kom till Sverige från Kosovo som nioåring upplevde hon inte det nya språket som svårt eller konstigt. Kanske berodde det på att det förekommer

u‍, å‍, ä‍ och ö‍ljud i albanskan, precis som i svenskan.

– Det är därför som många albaner har lätt för att uttala svenska ord, säger hon.

I dag är Shyhrete Shala doktor i kvartär‍ geologi och uttrycker sig lika obehindrat på båda språken. Men hon tycker att albanskan erbjuder fler möjlighete­r att uttrycka kärlek.

– Vi pratar på ett väldigt känsloladd­at sätt ibland. Man kan till exempel säga Ta ha

zemren, ’Jag äter ditt hjärta’, till sin partner eller ett litet barn som man tycker mycket om.

Hon har också intressera­t sig för albanskans ursprung, som är ett omtvistat ämne på Balkan, eftersom det har betydelse för vem som bodde där först – om albanskan härstammar från det antika språket illyriska, så är albanerna förmodlige­n ättlingar till ett av halvöns ursprungsf­olk.

Problemet är att det finns så få spår bevarade av illyriskan att det är svårt att belägga ett släktskap mellan de båda språken. Men Shyhrete Shala hoppas att de vetenskap‍ liga undersökni­ngar som pågår snart kommer att lösa gåtan.

– Inte för att det spelar någon roll: det var mer än tvåtusen år sedan. Det är egentligen konstigt att det fortfarand­e kan ha en politisk laddning.

 ??  ?? Shyhrete Shala talar svenska och albanska lika obehindrat, men när hon är riktigt trött kan
det hända att hon omedvetet övergår till albanska.
Shyhrete Shala talar svenska och albanska lika obehindrat, men när hon är riktigt trött kan det hända att hon omedvetet övergår till albanska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden