Spraktidningen

nya ord och namn

Vi tittar närmare på fyra nya ord

-

döstädning

Döstädning är ett sätt att visa hänsyn till efterlevan­de.

1Med åren växer ofta antalet tillhörigh­eter. Många har förråd och vindar fulla av prylar som aldrig kommer att användas igen. Den som genomför en

döstädning ser själv till att saker som inte är av intresse för efterlevan­de kastas. Syftet är att anhöriga ska slippa gå igenom tillhörigh­eterna. I Expressen skriver Lars Lindström: ”Döstädning är ett sätt att själv ta ansvar för sitt liv, sina saker och sin död”.

doxa

Att doxa är att avslöja känsliga uppgifter om en person.

2Den som blir doxad får, utan sitt medgivande, personuppg­ifter publicerad­e på nätet. Det kan röra sig om adresser, telefon‍ nummer och annan informa‍ tion. Personen som doxar vill ofta hämnas eller ställa till med besvär. Om uppgiftern­a får spridning kan de resultera i allt från mängder av hotfulla telefonsam­tal till oönskade hem‍ besök. Verbet har lånats in från engelskan. Det är bildat till docs, en kortform av documents, ’dokument’. Så här rappor‍ terar webbplatse­n Feber om en animation som USA:S president Donald Trump spred på Twitter: ”CNN hotar att doxa gif‍animatör – kan hänga ut snubben som gjorde Trump vs. Cnn‍giff en”.

stuprörsmo­dell

Stuprörsmo­dellen innebär att uppgifter inte sprids utanför den egna kretsen.

3Trots uppenbara brister informera‍ des inte statsminis‍ ter Stefan Löfven om Transports­tyrelsens hantering av sekretessb­elagda uppgifter. Själv hänvisade han till en förvaltnin­gskultur som kallas stuprörsmo­dellen. Den innebär att informatio­n delas i en mindre grupp vid en myndighet, men att inga utomståend­e informeras. I Nerikes Allehanda ifråga‍ sattes statsminis­terns förklaring: ”Att statsminis­ter Stefan Löfven envetet hänvisar till stuprörsmo­dellen som den gängse praxisen är också rent felaktigt för det är faktiskt inte så här ’det alltid har varit’.”

övernatten­gröt

Övernatten­gröt serveras kall och ska inte tillagas.

4Den som har riktigt bråttom på morgonen kan redan kvällen före förbereda en grötfrukos­t.

Övernatten­gröt ska inte kokas. I stället blandas ingredien‍ serna – ofta havregryn, någon typ av mjölk och frukt eller bär – och ställs i kylen. På morgonen har vätskan gjort grynen mjuka. Om fördelarna med denna frukost skriver en bloggare: ”Det bästa med over‍ night oats eller övernatten­gröt är att man snabbt tar den ur kylen på morgonen och antingen äter den direkt eller tar den med sig till jobbet.” Fenomenet kallas också kallgröt,

kylskåpsgr­öt och davosgröt.

 ??  ?? Övernatten­gröt
består av gryn och vätska som blandas och ställs kallt i flera timmar.
Övernatten­gröt består av gryn och vätska som blandas och ställs kallt i flera timmar.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden