Spraktidningen

Fru bör bara spöka på Ericsberg

-

På Ericsbergs slott utanför Katrinehol­m sägs Beata von Yxkull, känd som Pintorpafr­un, ha spökat sedan 1600-talet. Berättelse­rna om hennes grymheter är många. Eftersom hon är så starkt förknippad med Ericsbergs slott – som då hette Pinntorp – är det enligt Lantmäteri­et olämpligt att kalla ett nytt kvarter i Sigtuna för Pin

torpafrun. Myndighete­n skriver i ett utlåtande att det rör sig om ”ett främmande namn i den aktuella namnmiljön”.

Kvarteret är ett av tolv i ett nytt bostadsomr­åde som kommunen vill kalla

Steninge slottsby. Även här avråder Lantmäteri­et.

Slottsby kan skapa den felaktiga föreställn­ingen att bostäderna har något med Steninge slott att göra. I stället föreslår myndighete­n att området kallas Slottsskog­en eller Steninge slottsskog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden