Spraktidningen

Kristvalla försvinner från skylt

-

Länge stod det Kristvalla på skyltarna vid en rad avfarter till småländska Duvetorp. Både Kristvalla och Duvetorp används för orten, men det är enligt Lantmäteri­et Duvetorp som är korrekt. Nyligen bytte Trafikverk­et ut den förvirrand­e skyltninge­n. Många förväxlade nämligen Duvetorp (Kristvalla) med grannorten Kristvalla­brunn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden